Всички компоненти и резервни части за автомобилни газови системи имат гаранционен срок, гаранция за производствен дефект или дефект в материала.

Гаранция 12/24 месеца

Гаранционният срок на продуктите от "европейски производители" е 24 месеца, гаранционният срок на продуктите от "производители извън европейския съюз" е 12 месеца и важи при представяне на фактура или фискален бон за покупка, а за определени продукти и гаранционна карта с изрично посочен сериен номер придружен с фактура или фискален бон за монтаж във фирмен или оторизиран сервиз.

Не се приема гаранционна претенция, когато дефектът се дължи на нарушени предписания за работа, обслужване или монтаж, неподходящо или нецелесъобразно приложение, неправилно третиране или естествено износване, както и предприети от трети лица въздействия. За дефект в материала или каквото и да е несъответствие възникнало вследствие на модифициране от трета страна, ние във Vladi Gas Sofia поемаме никаква гаранция.

Гаранцията е валидна и рекламацията се разглежда само при едновременно представяне на рекламирания продукт, заедно с автомобила, на който е монтиран, фактура/фискален бон от покупката и гаранционна карта. При неодобряване на гаранционната рекламация, клиентът получава обратно гаранционния формуляр с кратко писмено становище. При продукти с гаранционна карта, в нея се вписва всяко гаранционно оплакване. При неоснователна рекламацията се начислява труд за извършени тестове, настройки, отстраняване на неизправности по автомобила или за транспорт на рекламирания продукт. Извършването на самостоятелни ремонти крие опасност от възникване на материални щети, създаване на допълнителни неизправности и застрашава безопасността Ви!