Във Влади Газ София извършваме диагностика на над 176 марки и модели газови инжекциони и конвенционални газови уредби.